Zorg: Pilot 5 Min. VWS

door | feb 28, 2022 | Werk

Voor Pilot 5 schreef ik diverse interviewartikelen met naasten, professionals en onderzoekers en maakte ik een leesbare, vereenvoudigde versie van een complex onderzoeksrapport.
Daarnaast geef ik als ervaringsdeskundige ouder inhoudelijke feedback op keuzes en ontwikkelingen binnen de pilot. Dit is een doorlopende opdracht sinds november 2019.

Pilot 5
Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Zij zijn zowel hulpvrager als mantelzorger en belangenbehartiger. Maar in de eerste plaats zijn zij natuurlijk ouder, partner, familie en hebben ‘ook nog een eigen leven’. Pilot 5 is een van de pilots van het Programma Volwaardig Leven van het ministerie VWS. Bondgenoten ondersteunen gezinnen die door langdurige zorg in een complexe situatie zijn beland.

Jacomien Wolfkamp

Bezoekadres
Wapenrustlaan 11
7321 DL Apeldoorn

info@jacomienschrijft.nl
T 06 539 64 931