Zorg: CP Nederland

door | feb 27, 2022 | Werk

Voor CP Nederland realiseerde ik de volgende opdrachten:

  1. brochures
    De wetenschappelijke kwaliteitsstandaard ‘Psychosociale zorg in de kinderrevalidatie’ heb ik omgezet in 2 leesbare, begrijpelijke brochures. Een voor ouders van kinderen met cerebrale parese (cp) en een brochure voor jongeren die zelf cp hebben.
  2. Negen thema’s over het leven met cerebrale parese
    Leesbare, toegankelijke online informatie voor het project ‘Volwassenen en CP’
  3. Acht thema’s voor ouders van pubers met meervoudige beperkingen
    Leesbare, toegankelijke online informatie voor het project ‘Meervoudig ondersteund’

CP Nederland
CP Nederland is een vereniging van mensen met cerebrale parese (hersenschade) én hun familie, vrienden, verzorgers en geliefden.

Jacomien Wolfkamp

Bezoekadres
Wapenrustlaan 11
7321 DL Apeldoorn

info@jacomienschrijft.nl
T 06 539 64 931