Algemene werkwijze:
* Een goede tekst aanleveren is mijn kwaliteit en verantwoordelijkheid.
* Tussen opdracht en deadline zit een reële periode van minimaal twee weken, uitzonderingen daargelaten.
* Voor de opdracht begint maak ik een offerte met een inschatting van het aantal uren.
* Mijn uurtarief is € 85,- exclusief BTW
* In de briefing vooraf zit minimaal:
– een deadline
– een maximum aantal woorden (als dit van toepassing is)
– alle relevante voorinformatie
– in het belang van de synergie een beschrijving van eventueel beeldmateriaal bij de tekst
* Mijn opdrachtgever laat weten of mijn werk naar tevredenheid is.
* Kwaliteit staat voorop. Pas als mijn opdrachtgever tevreden is, ben ik dat ook.

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen (-]acomien Schrijft en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van (-]acomien Schrijft van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op (-]acomien Schrijft. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.